Miljø og Certifikater

Det rigtige klimavalg

FSC® og Grafisk ID

Hos Grafisk ID tror vi på bæredygtighed og at vi skal passe godt på både naturen og miljøet. Vi er derfor blevet certificeret af den globale FSC®-mærkningsordning (Forest Stewardship Council), så du kan bestille FSC®-certificerede produkter hos os.

En FSC®-certificeret tryksag indeholder kun materiale, hvor det dokumenteres at der er styr på fremstillingen af råvarerne til produktionen af papiret. Det gælder alt fra skovens mulighed for at reproducere sig selv, over beskyttelse af dyre- og plantelivet og til kontrollerede arbejdsforhold for skovarbejderne.

Når du bestiller et FSC®-certificeret produkt hos Grafisk ID, er vi med andre ord forpligtede til at kunne dokumentere, at råvarerne er certificerede og lever op til de fastsatte FSC®-standarder.

PEFC™ og Grafisk ID

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) er verdens største certificeringssystem for bæredygtigt skovbrug. PEFC er bygget op af nationale medlemmer i mere end 50 lande, så retningslinjerne for den bæredygtige skovdrift er tilpasset det enkelte lands klima og miljø.

Tryksager der er trykt med PEFC-certifikat indeholder udelukkende materiale hvor råvarerne er kontrollerede efter PEFC´s retningslinjer.

PEFC’s certificeringer og sporing af træ fra skov til slutprodukt sikrer, at de produkter, der kommer fra skoven, er produceret legalt og med respekt for naturen og de mennesker, dyr og planter, der lever heri.

Når du bestiller er PEFC-certificeret produkt hos Grafisk ID, er vi forpligtet til at overholde de regler og procedurer, der er kernen i PEFC´s certificering

SVANEN OG Grafisk ID

Vi er gennem målrettet arbejde blevet medlem af den klub af virksomheder, som kan påføre deres produktion svanemærket.

Svanemærket er forbrugernes sikkerhed for, at vores tryksager og produktion ikke er til fare for mennesker og miljø. Vi er stolte af at kunne tilbyde denne sikkerhed til dig som kunde.

I praksis har vi gennemgået alle led i produktionen og udskiftet, hvor det har været nødvendigt. Det er lige fra valg af papir til kemi og farver. Vi samarbejder tæt med Miljømærkning Danmark, som er den instans, som tildeler og overvåger Svanemærket.

Ud over svanelicensen udarbejder vi et årligt internt miljøregnskab, hvor vi holder styr på vores forbrug af vand, energi, råvarer og affald.

CSR og Grafisk ID

CSR (Corporate Social Responssibility), omfatter virksomhedens arbejde med forhold inden for arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, miljø og antikorruption.

Grafisk ID har tiltrådt det Grafiske CSR, og tager ansvar for dette i vores hverdag.

© Copyright - Grafisk ID